Hasta Kan Yönetimi Rehberi
06 Şubat 2023

Kan ve kan bileşeni kullanan klinisyenlere rehberlik etmek amacıyla hazırlanan “ Hasta Kan Yönetimi
Rehberi” yayımlanmıştır.
Rehbere https://ekutuphane@saglik.gov.tr http://shgmkanhizmetleridb.saglik.gov.tr  ve
htps://shgm.saglik.gov.tr/TR45986/rehberler.html adreslerinden ulaşılabilmektedir.