Değerlerimiz

  • İnsan ve hizmet odaklı etkili ve etkin çalışma anlayışı

  • Saygı

  • Başarma inancı

  • Sorumluluk ve paylaşım

  • Ben yerine BİZ diyebilme

  • Bilimsellik

  • Verimlilik

  • Hakkaniyet

  • Süreklilik