Kalite Yönetim Birimi ve Çalışmaları
25 Ağustos 2023

KALİTE YÖNETİMİ VE VERİMLİLİK BİRİMİ ÇALIŞMALARI


Hastanemiz Kalite Yönetim ve Verimlilik Birimi, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartlarına uygun olarak oluşturulmuş olup Sağlıkta Kalite Standartları, Verimlilik Uygulamaları ve diğer ilgili mevzuatlar kapsamında bölüm kalite sorumlularıyla beraber, başhekim ve sorumlu başhekim yardımcısı başkanlığında çalışmalarını sürdürmektedir.
1. Kalite Yönetim Direktörü, Kalite Yönetim Biriminin sorumlusudur.
2. SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
3. Kurumsal amaç ve hedefler ile bölüm hedeflerine ilişkin çalışmaları takip ve analiz eder.
4. Kurum içi yapılan öz değerlendirmeleri yönetir ve değerlendirir.
5. Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
6. Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
7. Hasta ve Çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları, anket sonuçları değerlendirmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışması, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması süreçlerini yönetir; KKS’ye girişlerin yapılmasını sağlar.
8. SKS çerçevesinde doküman yönetimini sağlar, hazırlanan yazılı düzenlemeleri kontrol ve bu düzenlemelerinin revizyonunu takip eder.
9. Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir, analizini yapar, KKS’ye girişlerini yapar.
10. SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır, çalışmalarına katkıda bulunur.
11. Bölüm kalite sorumluları ile koordineli çalışarak, tüm bölüm sorumluları ve bölüm yöneticileri ile aylık değerlendirme toplantıları yapar ve kalite çalışmalarını değerlendirir.
12. Düzenleyici önleyici faaliyetleri takip eder, gerekli iyileştirme çalışmalarına katılır.
13. Verimlilik Soru Listesi kapsamında çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
14. Hastane çalışanlarının faaliyetlere katılması konusunda gerekli teşvik ve eşgüdümlerde bulunur, ekip anlayışını geliştirir.

KALİTE YÖNETİMİ VE VERİMLİLİK BİRİMİ ÇALIŞANLARI 

Kalite Yönetimi Direktörü
ELİF ŞENTÜRK

WhatsApp Image 2023-03-16 at 12.19.33.jpeg


KALİTE BİRİM ÇALIŞANI
SEMRA TÜZÜN


semra tüzün.jpg