Nasıl Muayene Olurum
29 Mayıs 2023

Nasıl Muayene Olurum


HASTANEMİZ POLİKLİNİKLERİNE KAYIT İŞLEMLERİ T.C. KİMLİK NUMARASI GİRİLMEDEN YAPILAMAMAKTADIR. LÜTFEN HASTANEMİZE GELİRKEN T.C KİMLİK NUMARALI KİMLİK KARTI İLE MÜRACAAT EDİNİZ VEYA GELMEDEN ÖNCE MUTLAKA T.C. KİMLİK NUMARANIZI ÖĞRENEREK GELİNİZ.
SGK: SGK (Bağ-Kur-Emekli Sandığı - SSK - Kamu Personeli ) sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin Hastanemize müracaatı aşamasında nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya verilmiş ise SGK sağlık kartı belgelerinden biri ile kimlik tespiti yapılacaktır. T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı ile müracaat eden SGK mensubu kişilerin sağlık yardımlarından yararlanma hakkının olup olmadığının tespiti için Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi işlem sistemi (MEDULA) üzerinden T.C kimlik numarası ile hasta takip numarası/provizyon alınması zorunludur.

SSK İŞ KAZALARI: 
İş kazasına uğrayan kişiler T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı ile birlikte işvereni tarafından düzenlenmiş ve üzerinde iş kazasının oluş şeklinin, tarihinin ve görgü tanıklarının belirtildiği iş kazasına ait hanelerin eksiksiz doldurulduğu günlük vizite kağıdı alınmak sureti ile işlemleri yapılır.

SSK YURTDIŞI SİGORTALILARI:
Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında SGK sağlık yardımlarından yararlandırılan ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince düzenlenmiş ve onaylanmış ?Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi\'nin fotokopisi alınmak kaydıyla işlem yapılır. Üzerinde geçerlilik süresi belirtilen sağlık yardım belgesi ile belirtilen tarihler arasında verilen tedavi hizmetlerini karşılar. T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı ile birlikte müracaat edilmelidir.

GAZİLER:
T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı ile birlikte TSK veya MSB tarafından kendilerine verilen Sağlık muayene fişi ile müracaat etmeleri halinde sağlık yardımı alabilirler.

MUHTAÇ ERBAŞ ve ER AİLELERİ: 
Milli Savunma Bakanlığı tarafından adına düzenlenmiş Muhtaç Erbaş ve Er Ailesi Sağlık Cüzdanı olan kişiler öncelikle askeri hekimce düzenlenmiş sevk evrakı ile müracaat edecekler ayrıca sağlık karnelerinin ön yüz fotokopilerinin alınmak suretiyle işlemleri yapılacaktır. Karnelerinin ön yüzünde belirtilen süre zarfı içerisinde muayene ve tedaviler için geçerlidir.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONELİ: 
TSK bünyesinde çalışan askeri personel ile bakmakla yükümlü oldukları yakınları ve sivil memurların kendileri ; 211 Sayılı TSK İç Hizmet Yönetmeliği ve Maliye Bakanlığı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği gereği, kurumlarından aldıkları sevk (hasta yollama) kağıdı ile müracaat etmek zorundadır. TSK bünyesinde çalışan sivil memurların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin ise kurum sağlık karnelerinin fotokopileri alınmak kaydıyla işlemleri yapılır. Askerlik vazifesini yapan er ve erbaşlar, askeri revir hekimince hazırlanmış sevk evrakı ile Hastanemize müracaat edeceklerdir.

YEŞİL KART MENSUBU:
T.C. numarası olan nüfus cüzdanı ile bitlikte kendi adlarına düzenlenmiş vize tarihleri geçerli olan sağlık karnelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYAN ÖĞRENCİLER
Anne ve babasının herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmaması halinde;1) 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardıma İlişkin Kanun hükümleri çerçevesinde eğitim ve öğrenim gören ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan öğrencilerin tedavi giderlerinin İl Milli Eğitim Müdürlüklerince karşılanabilmesi için muhakkak okuldan alacakları resmi sevk evrakı ile müracaat edecekleridir.2) Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören ve herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan öğrencileri sağlık yardımlarının Yükseköğretim kurumlarınca karşılanabilmesi için mutlak suretle resmi sevk evrakıyla müracaatları zorunludur.
Ayrıca yüksekokullar bünyesinde bulunan Medikososyal birimi hekimince sevk edilmiş olması gerekir.

ÜCRETLİ HASTA
Ücretli hasta iseniz muayene ücretini veya yatış avansını yatırarak işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. Hastanemizde göreceğiniz tüm tıbbi hizmetler karşılığında ödemelerinizi makbuz/yazarkasa fişi karşılığında yapmalı ve işlemleriniz tamamlanıncaya kadar da bu makbuzları/ fişleri saklamalısınız.

GEREKLİ EVRAKLAR İLE BAŞVURDUĞUNUZDA
Hastanemize ait hasta tanıtım kartınız var ise müracaatla uğramadan direk polikliniklerin önündeki hasta tanıtım kartı cihazından kayıt alabilirsiniz. Randevu aldıysanız ve hasta tanıtım kartınız varsa polikliniklerin önündeki hasta tanıtım kartı cihazından kayıt alabilirsiniz. Kartınız yoksa randevu saatinden 15-20 dk önce gelerek Kayıt birimlerinden randevunuzu onaylatmanız gerekmektedir. Randevunuza gelemeyecekseniz mutlaka randevunuzu aldığınız sistemden iptal ediniz