Kurumsal amaç


  • Sağlık hizmetlerini Sağlık Bakanlığı’nın mevzuatları doğrultusunda, çağdaş tıbbın gerektirdiği şekilde, hasta temel haklarını göz önünde tutarak, güvenilir, güler yüzle, kesintisiz ve en üst düzeyde vermek,

  • Hastanemizden hizmet alanların ve çalışan personelin güvenliğini ve memnuniyetini sağlamak, çalışan personelin ekip anlayışını güçlendirmek,

  • Geniş kapsamlı sağlık anlayışı çerçevesinde sağlık hizmeti sunumunun kalitesinin her zaman yüksek tutularak   Kalite Yönetim Sisteminin sürekliliğinin sağlanması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve hizmet veren tüm personele katılımcı kalite bilincinin yerleştirilmesidir.