Ziyaret Planı Ve Hastane Kuralları
08 Aralık 2022

ZİYARET PLANI VE HASTANE KURALLARI
 HASTALARIMIZ;
Hastaneye gelirken gereğinden fazla eşya getirmeyiniz.
• Herhangi bir eşyanızın kaybolması, çalınması ya da sahipsiz bir eşya görülmesi halinde ilgili bölümün sorumlu hemşiresine haber veriniz.
• Tanımadığınız kimselerden yardım istemeyiniz ve onların yardım tekliflerini kabul etmeyiniz.
• Şüpheli bir durum veya şahıs gördüğünüzde ilgili bölümün sorumlu hemşiresine haber veriniz.
• Yatış için gelirken değerli eşyalarınızı (altın,para,vb…) yanınızda getirmeyiniz.
• Eğer yanınızda değerli eşyanız varsa, odanızdan kısa süreli ayrılmanız halinde dahi ya yanınıza alınız ve ya refakatçi yakınınıza teslim ediniz. Eğer teslim edecek kimse yoksa imza karşılığı servis hemşiresine teslim ediniz.
• Hastalar, sağlık kurumlarında hizmetlerin aksamaması için belirlenen kurallara uymalıdırlar. Hastane kuralları ile ilgili hemşireniz tarafından yatışınız yapıldığında bilgilendirileceksiniz.
• Yemek tepsileri yemekhane personelimiz tarafından odanızdan alınacaktır
• Elektrik düğmelerini ve muslukları açık bırakmayınız.
• Oda içine ve pencere önlerine çamaşır asmayınız.
• Etajer üstü ve içi temiz olmalı, gereksiz hiçbir eşya bulundurmayınız.
• Hasta odalarını temiz tutup, odaları havalandırınız.
• Evsel atıklarınızı kırmızı poşetli çöp kovalarına kesinlikle atmayınız. Siyah poşetli çöp kovalarını kullanınız.
• Tuvaletleri temiz tutunuz, yerlere çöp atmayınız.
• Yatakların düzenli ve temiz kalmasına dikkat ediniz.
• Hasta, hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır. Malzemelerin kullanımına özen gösteriniz
• Servis hemşirelerinden servisinizin dahili hat numarasını öğreniniz. Yakınlarınız hastanemizi aradıktan sonra bu dahili numaralar vasıtasıyla hastalarımız veya refakatçısıyla görüşebilir.
• Diğer hastaların rahatsız olmamaları için gece saat 22:00 ile sabah saat 08:00 arası zorunlu olmadıkça hasta ve refakatçılara dahili hattan telefon bağlanmaz.
ZİYARETÇİLERİMİZ;
• Hasta ziyaretleri hafta içi 13.00-14.00/18:00-19:00, hafta sonu 13:00-17:00 saatleri arasında yapılabilir. Ziyaret saati sona erdiği halde kalmaya devam eden ziyaretçilere, bir kez hemşire tarafından uygun bir dille ziyaret saatinin sona erdiğine dair bilgi verilir. Kalmakta ısrar eden veya sorun çıkaran ziyaretçiler olduğu takdirde bölüm hemşiresi tarafından bir güvenlik görevlisinden yardım istenir.
• Yoğun bakım ünitesinde ise; hekim tarafından kısıtlanmadığı veya artırılmadığı takdirde yoğun bakım ünitesinde hastaların günlük vücut bakımları ve vizit saatleri dışında her hastanın günde 1 ziyaretçisinin saat 13:00- 14:00 arası birime kabulü gerçekleşir. Ziyaretçi sayısı en fazla iki kişiden oluşmalıdır. Yoğun bakımı ziyaret eden refakatçiler el hijyen kurallarına uyarak ziyaretlerine başlamalıdırlar. Diğer saatlerde hastalarımızın güvenliğini sağlamak ve işleyişi aksatmamak için ziyaret izni yoktur
• Hasta ziyareti bir defada iki kişi ile sınırlı olup ziyaret süresi 15 dk.dır.Bu hastanın sağlığı açısından büyük önem taşınmaktadır.
• Ziyaret saatlerinin dışında hasta yatışının gerçekleştiği durumlarda en fazla iki hasta yakınının hastaya yardımcı olmasına izin verilebilecektir. Yatışı takiben 30 dakika içinde hasta yakınlarının, refakatçi dışında odadan ayrılmasına özen gösterilecektir.
• Hastaya dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmesi yasaktır. Hastanın yanında getirdiği ya da hastaların yakınları tarafından getirilen yiyeceklerin kontrolünden hemşireler sorumludur. Hastalar ve yakınları, hastanın sağlığı açısından dışarıdan yemek getirmemeleri konusunda bilgilendirilirler.
• Hasta ziyaretine 10 yaşından küçük çocuk getirilmesi yasaktır.
• Sağlık kuruluşu içinde sigara içilmesi yasaktır.
• Ziyarete gelirken hastaya kitap ,dergi,gazete,kolonya,kağıt peçete ,havlu,ıslak mendil,çiçek ve çocuklara zararsız oyuncaklar dışında hediye getirilmesi yasaktır.
• Ziyaretçilerin ve refakatçilerin ameliyathaneye girmeleri yasaktır.
• Hastaların ziyaretçilerini servis dışında kabul etmeleri amacıyla koridorlara ziyaretçi sandalyeleri konulmuştur. Sağlık durumu buna engel olmayacak hastaların ziyaretçilerini burada karşılamaları servis de yatan diğer hastaların sağlığı açısından önem taşımaktadır.
• Ziyaretçi ve refakatçilerin, hastalarımızın tıbbi bakımlarının yapılması ve doktorlarımızın ziyaretleri sırasında odada bulunmamaları gerekir.
• Hastanın sağlığı açısından sakıncalı olabilecek durumlarda, hastaya ziyaretçi yasağı konabilir ve ziyaret doktorun iznine bağlı olabilir. Bu durum, hastanın doktoru ve hemşiresi tarafından hasta ve yakınlarına açıklanır. Bu tür durumlarda genellikle hasta oda kapısına ziyaret kısıtlama gerekçesini gösteren uyarıcı talimatlar asılır. Bu tür talimatlara uyulmasını sağlamak tüm çalışanların sorumluluğundadır.
• Ziyaretçilerin hastane kurallarına riayet etmeleri gerekmektedir. Hastane için belirlenen ziyaretçi politikalarına ve/veya bildirilen acil durumlara riayet edilmemesi halinde, ziyaretler sınırlandırılabilir veya sona erdirilebilir.
REFAKATÇİLER;
• Hastaya refakatçi gerektiğine doktor tarafından karar verilir.
• Refakatçiler doktorların direktifleri doğrultusunda hastalarına bakmakla ve kurum disiplinine uymakla yükümlüdürler. Vizit saatleri sabah 08.00 – 09.00, öğleden sonra 16.00 – 17.00 arasındadır. Refakatçilerin hastalarını muayeneye hazırlamaları ve odalarında bulunmaları gereklidir.
• Refakatçi bir kişi ile sınırlıdır.
• Refakatçi, refakatçi kartını takmalıdır.
• Refakatçi, hastanın bakımına yardımcı olmalıdır.
• Refakatçi hastanenin koyduğu kurallara uymalıdır.
• Refakatçi değişimlerinden servis hemşiresi haberdar edilmelidir.
• Bayan servislerinde yatan hastaların yanında erkek refakatçi kalmamaya gayret edilmelidir.
• Refakatçiler hasta yataklarına oturmamalıdır. Çünkü bir takım hastalıklar hastanıza daha kolay bulaşır, tedavi süresini uzatır.
GENEL BİLGİLER:
• Hastane; refakatçinin, ziyaretçinin kaybolan, çalınan eşyalarından sorumlu değildir.
• Hastane içinde yüksek sesle konuşmayınız, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmeyiniz.
• Hasta ve hasta yakınları ile sağlık çalışanlarına karşı saygı ve nezaket kurallarına uyunuz.
• Sağlık durumlarınız hakkında bilgi almak istediğinizde hekiminizle görüşünüz.
• Teşhis ve tedavi sürecinde, hekim ve diğer sağlık çalışanlarıyla her aşamada işbirliği yapınız.
• Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının vakitlerine saygı gösteriniz, onları gereksiz yere meşgul etmeyiniz.
• Hastane temizlik kurallarına dikkat ediniz."ZİYARET YASAKTIR" ibaresi olan hasta odalarına girmeyiniz.
• Hastane hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız, hastane kurallarına uyunuz.
• Hastanemiz güvenlik açısından 24 saat kameralarla izlenmektedir.
• Görüş ve önerileriniz için Zemin Katta bulunan hasta hakları birimini ziyaret edebilirsiniz. • Hastanemiz irtibat telefonu 0 236 816 65 20 web sitesi www.kuladh.gov.tr